Pro naše čtenáře,  Tipy na výlety

Muzeum techniky a řemesel v Koloveči

Rádi výletíte a zajímají vás všelijaká tradiční řemesla? Tak si nenechte ujít náš cestovatelský tip… 

Muzeum techniky a řemesel v Koloveči na Domažlicku patří mezi největší a nejobsáhlejší muzea svého druhu v Česku. Nahlédnout můžete do úctyhodných 67 kompletních řemeslných dílen a živností a čeká na vás i dalších 12 technických expozic. Pekařství, kloboučnictví, holičství a kadeřnictví, řeznictví, tkalcovna… A to zdaleka není všechno. Každého návštěvníka jistě zaujmou také expozice elektropřístrojů, hodin a hracích strojů nebo kuchyňského zařízení. Nicméně v muzeu si můžete prohlédnout ještě jeden dosti netradiční řemeslnický výrobek… 

Z báby mladicí  

Od nepaměti se lidé snažili objevit nějaký zázračný elixír mládí, díky němuž by omládli. Dlouhá staletí se to nedařilo, až se právě do Koloveče přiženil jistý Kajetán Matěj Černý. Stal se významným občanem a také mecenášem. Vybudoval úspěšnou sirkárnu a nechal postavit domy jak pro své děti, tak pro zaměstnance. Těšil se velké vážnosti a zároveň o něm všichni věděli, že je velký šprýmař. Což se potvrdilo ve chvíli, kdy se s jedním z občanů Koloveče vsadil o to, že bude v obci jako první mlít. Černý totiž věděl, že soused potají připravuje parní mlýn na mletí obilí, a chtěl ho trumfnout. Co se tedy nestalo posléze o masopustu roku 1863? Černý vyjel na podivném stroji taženém koňmi, na němž bylo napsáno: „Parní mlýn na přemílání starých bab v poměru 7:1“! Užaslí kolovečtí pak sledovali, jak se ke stroji opravdu sváží sedm starých bab na trakaři a po asi desetiminutovém mletí vychází z mlýna krásná sličná panna! Černý sázku vyhrál, vždyť se také sázel o to, kdo dřív bude mlít, ale ne co bude mlít… A právě tento mlýn na přemílání starých bab na mladá děvčata si při návštěvě kolovečského muzea také rozhodně nenechte ujít. Více na www.muzeum-kolovec.cz

Uveřejněno v čísle 7/2021. Text: Helena Pokorná Hladíková, foto: www.muzeum-kolovec.cz