Časopis,  Dům

Jaký dům si vybrat

Dnes je k dispozici velké množství materiálů, z nichž je možné dům postavit, a je také velká nabídka takzvaných

typových domů. Výběr je tedy velký, ale rozhodování někdy těžké. Soustřeďme se na hledisko ekonomické a ekologické. Co je tedy z tohoto hlediska důležité: stavba domu se řídí mnoha předpisy a dům musí splňovat mnoho požadavků. Významný požadavek je na spotřebu energie (teplo a elektřina). Více se dozvíte v únorovém Praktiku.

Koupit časopis