Časopis,  Hobby,  Malý kutil,  Pro naše čtenáře

Spojování kovů pájením

Pájení je méně náročnou alternativou svařování kovů. Můžete vytvořit spoj, jehož odolnost je sice menší než při použití svářečky, ale pro některé typy spojů jde o dobrý kompromis a lepší variantu, než je použití šroubů či nýtů.

Pojďme si nejprve připomenout, že termín pájka znamená tavný materiál s nižší teplotou tavení (zpravidla cín), než mají spojované kovové součástky, zatímco jako páječka se označuje zařízení, s jehož pomocí pájku tavíte a nanášíte na místo spoje. Kovové díly se tak poměrně pevně spojí dohromady, ale zároveň se – na rozdíl od spojování svařováním – samy neroztaví. To má řadu výhod, z nichž první je možnost šetrného a nedestruktivního spojování i velmi malých dílů či součástek. Takto lze vytvářet spoje například při výrobě nebo opravách elektroniky… Více se dočtete v prosincovém čísle, které je v prodeji na novinových stáncích i webu www.casopisyprovas.cz

(Text: Richard Guryča, foto: archiv firem)