Časopis,  Dílna

Spojování kovů pájením

Pájení je méně náročnou alternativou svařování kovů. Můžete vytvořit spoj, jehož odolnost je sice menší než při použití svářečky, ale pro některé typy spojů jde o dobrý kompromis a lepší variantu, než je použití šroubů či nýtů.

Pojďme si nejprve připomenout, že termín pájka znamená tavný materiál s nižší teplotou tavení (zpravidla cín), než mají spojované kovové součástky, zatímco jako páječka se označuje zařízení, s jehož pomocí pájku tavíte a nanášíte na místo spoje. Kovové díly se tak poměrně pevně spojí dohromady, ale zároveň se – na rozdíl od spojování svařováním – samy neroztaví. To má řadu výhod, z nichž první je možnost šetrného a nedestruktivního spojování i velmi malých dílů či součástek. Takto lze vytvářet spoje například při výrobě nebo opravách elektroniky… Více se dočtete v prosincovém čísle, které je v prodeji na novinových stáncích i webu www.casopisyprovas.cz

(Text: Richard Guryča, foto: archiv firem)

Koupit časopis