Časopis

Víte, na čem spíte?

Z historie víme, že zpočátku člověk spal na zemi, své lůžko změkčoval nejdříve kožešinou z ulovených zvířat, suchým listím a senem. Aby se vyhnuli zimě a hmyzu, začali lidé své místo ke spaní zvedat, a tak vznikla první postel. Tu nejstarší nalezenou v Evropě, pocházející z doby tři tisíce let před Kristem, tvořil kamenný základ s vrchní vrstvou z měkčího materiálu. Více, nejen o historii, se dozvíte v únorovém vydání Praktiku.

Koupit časopis