Časopis,  Dílna,  Dům

Hydroizolace zabrání škodám

Pojmem hydroizolace se rozumí vytvoření neprostupných bariér proti vlhkosti. Na stavbách jde obvykle o opatření, která mají zamezit destruktivnímu působení zemní nebo srážkové vlhkosti. Slouží k tomu speciální nátěry, fólie či asfaltové pásy.

Při zakládání nebo rekonstrukcích obytných domů či jiných typů staveb je nutné zamezit pronikání spodní vody do konstrukcí, protože taková vlhkost poznamenává stavbu destruktivním vlivem a postupem času může působit rozsáhlé škody, jejichž odstranění je náročné a nákladné. Nejčastěji se v těchto případech pracuje s asfaltovými pásy v kombinaci s hydroizolačními nátěry, ale stále častěji používaným materiálem pro izolace jsou i PVC hydroizolační fólie… Více se dočtete v listopadovém čísle, které je v prodeji na novinových stáncích i webu www.casopisyprovas.cz

(Text: Richard Guryča, foto: archiv firem)

Koupit časopis