Časopis,  Zahrada

Jak udržet vodu na pozemku

Klimatické změny sice probíhají zdánlivě pomalu, nicméně se zdá, že je asi třeba počítat do budoucna s tím, že se budou častěji střídat období nadprůměrných srážek s obdobími sucha. Bude pravděpodobně přibývat i omezení odběru vody v období sucha a cena vody nejspíše poroste. Měli bychom se proto snažit zadržet při prudkých deštích co nejvíce dešťové vody na svém pozemku. Pomůže nám to jednak zlepšit vlhkost půdy v obdobích nepravidelných srážek (vlhkost v hlubších vrstvách půdy je důležitá pro hlouběji kořenící stromy). Zpomalení odtoku vody při přívalových deštích také sníží zatížení kanalizace a to může trochu zmenšit pravděpodobnost zaplavení sklepa.

Koupit časopis