Dílna,  Řemesla

Když soutěží truhlářští učňové…

Soustředěná práce Lukáše Červenky, vítěze regionálního kola

Na začátku listopadu jsme se s redakcí vypravili na dovednostní soutěž učňů v oboru truhlář, a sice na pražské regionální kolo, které pořádala Střední odborná škola Jarov. Soutěže odborných znalostí se zúčastnily dvě školy – SOŠ Jarov a Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, každá v zastoupení dvou žáků. Úkolem soutěžících bylo vytvořit z připraveného materiálu skříňku s dvířky, která měla spojení na polokryté ozuby, dvířka byla spojená na jednoduchý čep a rozpor. Úsilí soutěžících samozřejmě sledovala a dozorovala porota ve složení Ing. Radek Brychta z Klastru českých nábytkářů (předseda komise), Bc. Radek Andrlík jako vedoucí učitel odborného výcviku oboru truhlář a Ing. Martin Holenda jako vedoucí učitel odborného výcviku. A jak to dopadlo?

  1. místo Lukáš Červenka (SOŠ Jarov)
  2. místo Adam Palát (Akademie řemesel)
  3. místo Roman Adam (Akademie řemesel)
  4. místo Matouš Vaněk (SOŠ Jarov)

Všem zúčastněným jsme nejen drželi palce, ale zároveň jsme jim věnovali předplatné časopis Praktik na celý rok a další věcné ceny.

A pokud vás zajímá, jak to na Střední odborné škole Jarov vypadá a jaké studijní obory tam nabízejí, přečtěte si o této škole více nebo se zajděte podívat na některý z jejich dne otevřených dveří. Konají se 30. 11. (14–17 h), 11. 12. (9–13 h), 11. 1. 2022 (14–17 h), 5. 2. 2022 (9–13 h) a 15. 2. 2022 (14–17 h). Více na www.skolajarov.cz

Koupit časopis