Časopis

Vybíráme dřevostavbu

Srub je velmi stará a technicky nenáročná možnost, jak postavit dům ze dřeva. Srub lze postavit jen pomocí sekery a pily. V dnešní době se pochopitelně k úpravě kmenů a trámů užívají stroje, ale v zásadě je výsledek podobný. Sruby se hojně dosud staví v Kanadě a USA. Existují i velmi luxusní stavby postavené tímto stylem.  České firmy nabízející sruby čerpaly své zkušenosti z těchto zemí a přivezly tamní technologie stavby k nám. Roubenky byly naopak v Čechách již odedávna běžným typem stavby, většinou se s nimi setkáme na horách, kde byl dostatek dřeva pro jejich stavbu. Roubenky nabízí i v dnešní době řada firem.  Hlavním problémem srubů a roubenek je to, že v klasickém provedení (při použití pouze dřeva) nesplní požadavky normy na prostup tepla. Obvyklá tloušťka dřeva zde bývá 20 až 25 cm, což znamená součinitel prostupu tepla přibližně 0,7 W.m-2.K-1. Požadovaná hodnota je 0,30, doporučená 0,25 a doporučená hodnota pro pasivní budovy 0,18 až 0,12 W.m-2.K-1. Je tedy třeba přidat tepelnou izolaci, což všem znamená vzdát se „dřevěného“ vzhledu buď na vnitřní, nebo na vnější straně konstrukce. Více se dozvíte v březnovém Praktiku.

Koupit časopis