Časopis,  Dílna

Co dělat s vadami dřeva?

Mechy, lišejníky, houby či hmyz. U většiny vad dřeva můžeme prevencí předejít náročnému odstraňování následků nedostatečné péče. Ale pokud už nějaký dřevěný předmět vadou či chorobou trpí, je dobré vědět, co s tím.

·      Mechy a lišejníky

Často se objevují na dřevěných prvcích v exteriéru (ploty, zahradní stavby), které se po mnoho let neošetřovaly žádným nátěrem. Takovou stavbu však není potřeba ihned bourat a dřevo měnit. Pomoci může odstraňovač biologických nečistot (např. čistič Primalex Mykostop):

1. Přípravek nastříkáme přímo na dřevo a necháme den působit.

2. Dřevo vydrhneme ocelovým kartáčem nebo brusným rounem.

3. Důkladně opláchneme vysokotlakým čističem.

4. Až povrch opět vyschne, lehce ho zbrousíme a použijeme napouštědlo (např. Bondex Preserve II) alespoň v jedné vrstvě, lepší jsou však 2 až 3. Napouštedlo musí působit alespoň 24 hodin, nejdříve třetí den tedy můžeme nanést finální nátěr. Pokud dodržíme návod přípravku, bude další renovace nutná až cca za 5 let, což je v exteriéru poměrně dlouhá doba.

·      Houby (dřevomorka)

Podobný, ale daleko závažnější problém představují dřevokazné houby. Způsobují totiž nepěkné zamodrání dřeva a mění i jeho mechanické vlastnosti. Proto je nutné, aby zvláště dřevěné nosné konstrukce (typicky střešní krovy) byly důkladně ošetřeny ještě před napadením. A když zamodrání objevíme, musíme nejprve zjistit, jak dalece bylo dřevo napadeno. Jak? Jednoduše – pokud jde třeba do trámu lehce vrazit šroubovák, je jasné, že výměna celého trámu nás nemine. Dřevomorka je vážný problém, který by v případě zmíněných nosných konstrukcí měl vidět odborník na statiku. Pokud není napadení dřeva dřevomorkou tak rozsáhlé, můžeme se pokusit o záchranu důkladnou aplikací napouštědla. U silných trámů se neprovádí jen povrchově, ale tzv. injektáží, která může zachránit a zakonzervovat již napadené dřevo:

1. Do trámu vyvrtáme otvory.

2. Do otvorů nalijeme napouštědlo.

3. Otvory uzavřeme dřevěnou zátkou a napouštědlo necháme několik dní vsakovat.

4. Za pár dní postup opakujeme, dokud dochází k vsakování.

·      Červotoč

Našli jste na půdě u babičky starou tonetku a chcete ji zakomponovat do svého interiéru? U starého dřevěného předmětu je pravděpodobné, že jej navštívil červotoč. Poznávacím znamením jsou drobné dírky, ovšem nikdy nemůžete mít jistotu, že samotný červotoč už je pryč. A bylo by nezodpovědné ohrozit tak všechny ostatní dřevěné prvky ve vaší domácnosti.

1. Celý povrch předmětu nejprve zbrousíme.

2. Natřeme napouštědlem a do dírek po červotoči napouštědlo ještě vpravíme pomocí injekční stříkačky.

3. Vrchní nátěr můžeme provést krycí barvou, ale také jen lakem nebo silnovrstvou lazurou podle toho, jakou máme představu o výsledku. 

·      Růstové vady

K těm nejčastějším patří zejména suky. Správný truhlář by si jich měl všimnout už ve chvíli, kdy dřevo vybírá, aby jich nebylo příliš. Suky totiž mají tendenci se časem uvolňovat a vypadávat a do prostoru kolem nich zatékají nátěry, což posléze představuje také estetický problém.

1. Suky odvrtáme.

2. Otvor vyplníme stejným dřevem nebo tmelem v odstínu nejpodobnějším barvě dřeva.

3. Tmel necháme vytvrdnout.

4. Zabrousíme brusnou houbičkou.

5. Renovované místo přetřeme lazurou ve vhodném odstínu.  

(Připravila: Helena Pokorná Hladíková, foto: archiv společnosti Bondex a Primalex)

Více si nejen o tomto tématu přečtěte v čísle 03/2022, které můžete objednat na www.casopisyprovas.cz nebo číst ihned elektronicky na www.casopispresinternet.cz

Koupit časopis