Právní příloha Byt magazín

Zvýšení záloh za služby

Rostoucí ceny energií, tepla a s tím spojených služeb vedou k tomu, že nájemníci – a nejen oni – nyní dostávají nově předpisy záloh. Mají na to právo? Musíte vyšší zálohy platit?

Bydlíte-li v nájemním bytě, ve smlouvě máte sjednané nejen nájemné, ale i výši záloh na služby, zejména jde o dodávky tepla a vody, odvádění odpadních vod, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu. Pokud vám majitel pošle dopis, kde vám oznamuje zvýšení záloh s odůvodněním, že se zvýšila cena poskytovaných služeb, má na to právo.


Zde dne na den to nejde
V průběhu roku totiž může jednostranně změnit výši měsíční zálohy na služby poskytované spolu s nájmem tak, aby aby odpovídaly změně ceny služby. Důvodem může být i to, že se mění kvalita služby. Změnu záloh je pronajímatel povinen oznámit písemně a platbu ve změněné výši může požadovat nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení. V oznámení musí také změnu řádně zdůvodnit, bez toho zvýšit zálohy nelze. Stejně pravidlo platí také mezi bytovým družstvem nebo společenstvím vlastníků jednotek a družstevníky či vlastníky jednotlivých bytů. I vedení bytová družstva a SVJ mohou při dodržení všech pravidel a písemně oznámit zvýšení záloh na služby.

Jak je to v případě, kdy platíte za užívání bytu paušální částku? A podle čeho se stanovuje nájemné v družstevních bytech? Odpovědi najdete v příloze Byt magazín, která je pravidelnou součástí časopisu Praktik. Ten koupíte nejen v trafikách, ale jednoduše také na www.casopisyprovas.cz nebo ihned elektronicky na www.casopispresinternet.cz.

Koupit časopis