Právní příloha Byt magazín

Klíče od bytu

Nový pronajímatel nám zakazuje, abychom si pořídili duplikát klíče od bytu a od vstupních dveří do domu. Nesmíme si ani vyměnit zámkovou vložku od bytu za novou. Má na to právo?

Odpovídá JUDr. Jitka Kocianová, členka Republikové rady SON ČR, z. s.

Pořízení duplikátů nebo výměnu zámkové vložky vám pronajímatel nemůže zakázat. Mimochodem výměna zámkové vložky patří k drobným opravám bytu podle nařízení vlády 308/2015 Sbírky, které hradí nájemce. Doporučuji však, abyste pronajímateli vždy všechno ohlásili. V případě, že byste skončili nájem a byt předávali pronajímateli, musíte zároveň odevzdat všechny klíče od bytu a od domu, doporučuji protokolárně proti podpisu. Je to důležité pro případ, že by byl byt vykraden

Koupit časopis