Časopis,  Dům

Dřevo jako ekologické palivo

Pokládáme ho za nejlevnější, snadno dostupný a díky své obnovitelnosti i nejekologičtější druh paliva. Tím ovšem benefity dřeva jako paliva pro krbová kamna a krby nekončí…

Pro pocit komfortu například stačí asi o 2°C méně než třeba u vytápění plynem. Pozorování plamenů v ohništi má také dokázaný kladný vliv na naše psychické i fyzické zdraví. Krb či krbová kamna totiž vytváří útulnou atmosféru, pocit domova a bezpečí. To máme zažité z dlouhé historie lidského rodu, během níž plameny hřály, poskytovaly ochranu a umožňovaly přežít a vyvíjet se díky tepelnému zpracování potravy. Dřevo nám poskytuje více energie než vodní větrné a solární energie dohromady. Na rozdíl od ropy roste dřevo znovu a znovu a jako palivo je uhlíkově neutrální, proto teplo z něj významně přispívá k vytápění bez oxidu uhličitého. Topení dřevem se však vedle průmyslu zemědělství a dopravy podílí na tvorbě emisí jemného prachu. Dobrou zprávou ale je, že les nejen mění oxid uhličitý na kyslík, ale rovněž filtruje velké množství tohoto jemného prachu ze vzduchu. Vše výše uvedené ovšem nic nemění na faktu, že oproti jiným palivům si dřevo žádá zevrubnějších znalostí i větší péči před tím, než jej pohltí plameny. Teprve to správně připravené palivové dřevo odevzdá maximum toho, co od něj můžeme čekat, a jeho využití v krbech a kamnech je tak vysoce ekologické.

Současnost

Dřevo coby palivo je v dnešní době opět velmi aktuální téma. Důvodem není jen rozmach zájmu o krby a krbová kamna, které dnes neslouží jen okrase, ale můžete jimi pomocí různých systémů vytápět klidně celý rodinný domek či ukládat přebytečnou energii do akumulačních nádob na pozdější využití.  V praxi to znamená spojení krásného s užitečným, ekologického s efektivním a ekonomickým. Mluvíme-li o efektivním a ekonomickém, je nutné zdůraznit, že například krbová kamna a krbové vložky českého předního výrobce Romotop mají účinnost až 86 % a nejvyšší emisní třídu Ekodesign. Účinnost se měří při vlhkosti dřeva 20 % podle našich norem. V některých zemích, například ve Francii, je tento údaj měřen při 10% vlhkosti dřeva. Na zájem o dřevo jako palivo působí i současné drastické zvyšování cen elektřiny a plynu. O dřevo na topení se proto zajímají jak příležitostní uživatelé krbů a krbových kamen nebo lidé s výrazným ekologickým cítěním, tak lidé, kteří jsou okolnostmi nebo přesvědčením odkázáni využívat palivové dřevo jako jediný zdroj energie k vytápění svých nemovitostí. V porovnání s ostatními druhy paliv je předností dřeva cena, která na našem trhu šplhá nejpomaleji. Proto se dřevo těší nové vlně zájmu lidí, kteří nakupují spotřebiče na dřevo z důvodů čistě pragmatických – aby nemrzli kvůli tomu, že odstaví plynová a elektrická topidla.

Ekologie, chemie a krása v jednom

Jak souvisí ekologie, chemie a estetika v dřevěném palivu? Společným jmenovatelem je výkonnost, ale popořádku. Dřevo coby palivo je zajímavé také tím, že se snadno zapaluje a dobře hoří. Jedním dechem je ovšem nutné dodat, že otázka „vesele plápolajícího ohníčku“ je složitější a výše uvedený závěr platí, pokud je dřevo správným způsobem ošetřené. Co to v praxi znamená? Například čerstvě poražené dřevo se skládá z 50 % vody, 24 % uhlíku, 2,5 % vodíku, 22 % kyslíku, 0,5 % dusíku a 1 % popeloviny. Voda, jak víme už ze školy, nehoří a vzhledem k tomu, že je v čerstvém dřevu zastoupena polovinou jeho hmotnosti, je nutné ji při spalování odpařit. Proto probíhá spalování mokrého dřeva za nízkých teplot a obecně je velmi obtížné. Na krbové vložce to poznáte díky velmi rychlému zanášení prosklení dveří topeniště. To proto, že při nízkých teplotách dřevo nejen nevydává tolik energie, ale ve spalinách je navíc velké množství dehtových par a sazí, které následně ještě zanášejí spalinové sety a komín. Tyto spaliny také obsahují vysokou koncentraci oxidu uhelnatého a další látky, jež mohou být zdraví škodlivé. Při hoření mokrého dřeva jsou plameny sytě červené s „dehtovými“ jazýčky na konci. Podobně vypadají také při spalování ne příliš suchého, zato hodně smolného dřeva. Dřevo je tedy nutné co nejlépe vysušit. Obecně se doporučuje hranice 20 % obsahu vody ve dřevě, což může podle druhu dřeva, jeho zpracování a místních podmínek trvat jeden až dva roky. Tento proces se urychlí a zkvalitní, pokud dřevo naštípete – zvětší se tím plocha, kterou může voda unikat. Obecně platí, že čím je dřevo sušší, tím je jeho výhřevnost větší. Dobré hoření dřeva ovšem nezajišťuje pouze suchost. Roli hraje také specifické složení dřeva ve srovnání s ostatními palivy. Dřevo totiž obsahuje neobyčejně velké množství kyslíku, který je vázán přímo ve struktuře paliva/dřeva. To je odpověď i na otázku, proč se dřevo tak snadno zapaluje a tak dobře hoří. Pokud ovšem jde o energii, jejími nositeli jsou jediné dvě hořlavé složky – uhlík a vodík. Jejich obsah ve dřevě pak jednoznačně určuje výhřevnost. Dodejme ještě, že výše uvedené složení je zhruba stejné u všech běžných druhů dřeva. Ptáte se, jak je tedy možné, že mají tolik rozdílnou výhřevnost? Způsobuje to rozdíl v hustotě dřevní hmoty. Právě kvůli ní je půlmetrové dubové poleno mnohem těžší než stejně velké smrkové. A tím je dáno i množství obsažených látek. 

Kouzlo suchého a mokrého kilogramu  

Vysoušení dřeva představuje zajímavý proces už jen tím, jak se při něm mění poměry látek obsažených v jednom kilogramu paliva. Jeden kilogram mokrého dřeva obsahuje přibližně 50 % vody a 50 % sušiny (ostatní látky). Po vysušení na 20 % vody se poměr změní na 200 g vody a 800 g sušiny. Zvýší se tím tedy obsah hořlavých složek ve dřevu a tím i jeho výhřevnost. V praxi to v rámci jednoho kg dřeva znamená zvýšení obsahu uhlíku z 240 na 384 g a obsahu vodíku z 25 na 40 g. Výhřevnost se tak z původních 8 MJ/kg zvýšila na téměř 13 MJ/kg. Pochopíte-li tento princip a budete ho využívat v praxi, pak se vám dřevo odmění nejen krásou svých plamenů, ale především vysokou výhřevností. A teprve suché a kvalitní palivo a jeho dokonalé spalování lze nazvat ekologickým a zároveň i ekonomicky výkonným. V každém případě ale dřevo za tu špetku pochopení bezesporu stojí. Tato fakta jsou totiž důležitá i pro argumenty vůči některým pseudoekologickým názorům, které tvrdí, že spalování dřeva je neekologické. Dřevo při svém růstu ukládá CO2 a zachycuje prachové částice. Při své transformaci na kvalitní palivo pak odevzdává vodu, nahromaděnou energii i minimum odpadu – popela, který poslouží jako ekologické a účinné hnojivo. Ostatně takový je i přirozený koloběh přírody.  

Dřevo a blackout

Blackout – slovo, které se v poslední době skloňuje čím dál častěji po celé Evropě. Prostě jednou všechno zhasne… a pak už si to nikdo nedovede příliš dobře představit. Problém je v tom, že přestanou topit všechny spotřebiče na elektřinu, tepelná čerpadla, moderní plynové kotle atd. Všechny moderní spotřebiče totiž ke svému provozu většinou potřebují elektřinu, i když jejich hlavní těžiště spočívá v jiné oblasti. Podobně to může být i s plynem – nebudou dodávky, nebude z čeho vyrábět elektřina, a nastane „blackout na druhou“. Doufejme, že jsou to jen sci-fi vize, ačkoli pohlédnuto prizmatem dnešních tendencí jsou realističtější než kdykoli dříve. Ovšem dřevo na topení pochází v drtivé většině z místních zdrojů. Jeho přeprava na větší vzdálenosti by popřela jeho ekonomické přednosti. V tomto smyslu má před tzv. komfortními palivy v dnešním neklidném světě jednu neocenitelnou vlastnost – i kdyby se svět propadl do dlouhodobého blackoutu či jej zamořili teroristé, řetězec les–kamna by to neohrozilo. Při srovnání s plynem, který se k nám dopravuje potrubím dlouhým tisíce kilometrů, nebo se složitostí a zranitelností elektrorozvodných sítí, je závěr ve prospěch dřeva zcela jasný.

Tip

Využijte energii na maximum

Skvělou volbu pro dlouhodobé vytápění představují krbové vložky s přídavnou akumulací. Krbové vložky Romotop DYNAMIC lze dovybavit akumulačními prvky, které výrobce výstižně nazval Mammoth. Schopnost uložit tepelnou energii, která by převážně odešla komínem, je totiž doslova mamutí – jeden akumulační prstenec váží 38 kg a naskládat jich na sebe můžete až osm. Tím je dosaženo celkové hmotnosti více než 300 kg akumulačního materiálu na jedné krbové vložce, a to už je opravdu pořádná porce! Pro maximální využití přínosu akumulace Mammoth lze použít navíc i boční akumulační prvky. Doba sálání tepla se tím prodlouží až na několik hodin ještě i po vyhasnutí plamene. Dalším přínosem je nižší četnost přikládání a hlavně rozložení výkonu v čase. To znamená, že naakumulované teplo se uvolňuje postupně po dlouhou dobu, což zároveň přispívá k většímu komfortu, protože se tím snižuje riziko přetápění interiéru.

Tip

Krbová kamna, která udrží teplo domova

Krbová kamna s akumulací se vyznačují tím, že rychle absorbují tepelnou energii do akumulační hmoty, a to po celou dobu aktivního topení. Tuto energii poté vyzařují poměrně dlouhou dobu zpět do místnosti, i když ve spalovací komoře už žádné plápolání ohně neuvidíte. Příjemné sálavé teplo zůstává na dosah i nadále. Svou funkci tak plní na jedničku, kromě toho se stanou také designovým prvkem vašeho interiéru. Vybrat si můžete z několika modelů, tvarů a technologických řešení. Krbová kamna s akumulací LUANCO N AKUM od českého výrobce Romotop se tak vždy přizpůsobí vašim požadavkům. Otáčivé topeniště nabízí jasný výhled na krásu živého ohně právě z toho místa interiéru, pro které se rozhodnete.

Vysychání dřeva

Stáří dřevaObsah vodyVýhřevnost
čerstvě kácené v lese50-60 %7,1 MJ/kg
přes léto skladované25-35 %12,2 MJ/kg
několik let skladované15-25 %14,4 MJ/kg

Obsah vody v čerstvém dřevu

Druh dřevaObsah vody
smrk, jedle, topolaž 60 %
modřín, borovice, vrbaaž 50 %
dub, buk, lískaaž 45 %

Výhřevnost různých druhů dřeva

Druh palivaObsah vodyVýhřevnostMěrné hmotnosti
[%][MJ/kg][kg/m3]=[kg/plm][kg/prm][kg/prms]
Listnaté dřevo1514,605678475278
Jehličnaté dřevo1515,584486340199
borovice2018,4517362212
vrba2016,9   
olše2016,7   
habr2016,7   
akát2016,3   
dub2015,9685480281
jedle2015,9   
jasan2015,7   
buk2015,5670469275
smrk2015,3455319187
bříza2015,0   
modřín2015,0   
topol2012,9   

Porovnání druhů palivového dřeva
 
VHODNOST   HOŘENÍUSKLADNĚNÍ
TVRDÁ DŘEVA   
dubtvrdé a pevné, velmi vhodnévysoká výhřevnost, hoří pomalým plamenemaž 4 roky, koloběh sušení a vymývání tříslovin deštěm po dvou letech
bukideální dřevo do krbuživý oheň, zářivé plameny2 roky, nutno důkladně rozřezat, aby nezahnívalo
habrvelmi tvrdé dřevo, málo používané díky vysoké ceněnejvyšší výhřevnost z palivového dříví2 roky, málo trvanlivé, leží-li ve vlhku, začíná se brzo rozkládat
břízavýborná výhřevnost, pro otop vhodnéhoří, i když je vlhké, jasný plamen, nepraská1 rok, snadno se zapaří, zajistěte dobré proudění vzduchu
MĚKKÁ DŘEVA   
lípaméně vhodné, v mixu s jiným dřevemvýborně hoří, ale příliš rychlepodobně jako habr, nevystavovat přímému slunečnímu záření
topolvelice lehké a měkké, méně vhodné, v mixu s jiným dřevemhoří příliš rychlemax. 1 rok, velice rychle schne a dobře se štípe
smrkTřísky ideální na zátoppři hoření krásně praskásnadné, doporučuje se spodní proudění vzduchu
borovicevelmi křehké, jako palivo vhodnédíky pryskyřici hodně praskávelmi náchylná na zamodrání, doporučujeme zastřešení a větrání

Vysvětlení pojmů označujících množství dřeva


jednotka
názevpřepočetpopis
Plmplnometr – m3 krychle o hraně 1 m vyplněná dřevem bez mezer, 1 m3 skutečné dřevní hmoty
Prmprostorový metr1 prm = 0,6 až 0,7 plmkrychle o hraně 1 m vyplněná polenovým dřevem (štípaného nebo neštípané) s mezerami
Prmsprostorový metr sypaný1 prms ~ 0,4 plm1 m3 volně sypaného drobného nebo drceného dřeva

Uvádíme názory čtenářů, které jsme zaznamenali k článku Smráká se nad všemi kotli na uhlí a také nad domácími krby na dřevo

Sotva jsme se museli smířit s povinnou výměnou již nevyhovujících kotlů na tuhá paliva, začíná se smrákat dokonce i… (Vzhledem k velkému množství příspěvků se omlouváme všem těm, na jejichž posty se nedostalo.)

Bozena Kolocova Před 1 měsícem

Plně souhlasím s panem Vardou,řešíme k vůli životnímu prostředí brčka k limonádě,ale celé kontejnery plastů,házených do moře přehlížíme,řešíme topení uhlím a dřevem a co velké lodě v přístavech-jak ovlivňují ovzduší,co letadla ?Spása má být elektřina-kde ji vezmeme?Asi ji vyrobíme z řečí těch.co tak brojí proti stávající situaci.Ano je třebo ji řešit,ale vzít si na pomoc hlavu a ne jen blekovat blbiny.

Re.: Jiri Slanina

Velká loď v přístavu mi nesmrdí před oknem. Ty modernější ekologičtější kotle schvaluji jen doufám, že to bude někdo kontrolovat abych si konečně mohl v zimě otevřít okno 🙂

Jana R.

Dřevo je přírodní a biologicky odbouratelný materiál. Je mi líto těch, kteří mají topení i krby na vyhřívání domácností na dřevo, protože investice do tohoto druhu topení zrovna malá není. Proč se neomezí provoz kamionové dopravy a nenahradí se doprava železnicí a po vodě? Proč musí být v domácnostech 2 i více vozidel? Proč úředníci, poslanci a jiní papaláši používají vozidla, ve kterých sedí jen oni, maximálně s řidičem? Proč se neomezí soukromá letadla a tryskáče? Je spousta jiných možností omezení tak, aby nedocházelo zbytečně ke zhoršování ovzduší. Proč se neomezí používání pet lahví a různých materiálů, které nejsou biologicky odbouratelné? Dříve se například mléko prodávalo ve skleněných lahvích, to samé jogurty. To je taky jeden velký problém. Ano, voda je drahá a k vymývání použitého skla by taky byla potřeba elektrická energie, ale určitě by to pomohlo. Kdo rozprodal vodárenská zařízení ? Proč je vlastníkem zahraniční firma ? Tady je tolika zbytečných institucí, které taky mají podíl na naší ekologii, že se ani nedají vyjmenovat a s tím se nic nedělá. Hlavně že se nyní bude všechno zakazovat ale na to, jaký to bude mít ekonomický dopad pro domácnosti se nikdo nedívá.

Re.: Trabi L.

Paní R., ptáte se kdo to všechno rozprodal, že se mléko dává do krabic místo skla? Proč je tu tolik úředníků? Zeptejte se americké páté kolony jménem CHARTA 77 a jejího hlavního velitele HAVLA.

Stratos Hf

Dobrý den všem. Ok,ať si klidně zakazují. Budu li topit vlastním dřevem,dají mi pokutu ? Nezaplatím,dají mi exekuci na důchod ? Ok,půjdu si zažádat o dávky v hmotné nouzi. O zdarví vůbec nejde,je to jen o prchách. Opět úzká skupina lidí touží po dalších a nějak nechápou že rubáš nemá kapsy. Může snad někdo sedět na dvou wc najednou ? V Bruselu sedí za velmi pěkné peníze „politici“ kteří ale vůbec neprosazují vůli a názory lidí,kteří je tam zvolili,tam je to jen a jen lobing. A elektro auta ? Proč ne,ať jsou,ale ať to není nařízením,nýbrž konkurencí s právem volby. Ano,jak zde někdo psal,jsem rád že jsem zažil ještě normální svět. V Evropě bude uhlíková neutralita a zbytek světa se bude jen smát a vydělávat. Svět se v prodloužená záda obrací a pokud nezačne používat zdravý selský rozum,je to cesta na konečnou bez návratu.

Radek P.

Myslím si,že nad EU se začínají stahovat mračna,a brzo přijde vítr,který celou unii rozfouká,a zase bude všude svítit slunce,a všem bude dobře.Už aby to bylo co nejdříve.Takové nařízení,co přicházejí z EU,a vlastně diktují státům jak co můžou a nebo nemůžou dělat,už dosáhlo své hranice,a mělo by se jim také ukázat kde mají své hranice.Otázkou je,zdali naši členové vlády mají na to koule,aby se ozvali a řekli svůj postoj na danou věc.

Re.: Jitka D.

Tady jde o to, aby lidi nebyli hlavně soběstační. Ve vodě jako jsou studny, neměli půdu k vypěstování zeleniny a ovoce, neměli vajíčka ze slepiček, nechovali vepříka k domácí zabijačce atd. Pokud máte komín a nepůjde plyn či elektrika, nějaké dřevo splašíte a ohřejete se. Určitě jste zaregistrovali, jak se po zdražení el. energie a plynu začíná psát o nedostatku potravin. Toto vše je předem naplánované k zotročení lidí. Netuším, jak to vše dopadne a kdy lidem dojde trpělivost se světovými a evropskými institucemi, které nás uvrhují do bídy nesmyslnými nařízeními. Politici zemí zřejmě nemají „koule“ na to, aby se těmto nařízením vzpříčili. Já osobně jsem ráda, že jsem více jak polovinu svého dosavadního života prožila v poměrném klidu. Jak již napsal Alain Delon, z takového světa, který pro nás ti mocní chystají, odejdu bez lítosti…. I když, vlastně mi bude nesmírně líto potomků, kteří tu po nás zůstanou….

Karel B.

Mě se líbí, jak globalisté mají na srdci ovzduší, ale stačí zvednout oči na oblohu a uvidite něco šíleného!. Obzvláště dnes (Plzeňský kraj) sprejují od rána, samá čára, šedivý opar po celé obloze!!.. Sleduji toto svinstvo už pár let, ale takhle masivní ničení přírody jsem ještě neviděl!..😳😔

Re.: Arne B.

plný souhlas a to ještě ti šmejdi před přistáním odpouští část paliva

Karel M. Před 1 měsícem

Vsichni tu premyslite moc kratkozrace. Jedinej duvod toho vseho je aby lidi topili elektrinou jako jedinym zdrojem. Tu si malokdo vytvori a bude pak vydan na milost vsem cenovym zvysenim atd. Jako se vsim zotrocit. Myslite si ze se panum libi ze mate vodu zdarma ze studny. Tak budeme tak dlouho kecat ze není voda az se zpoplatni a bude. To same palivo atd atd.

Re.: Jan G.

Ale kdo bude elektřinu vyrábět a z čeho že? Nemci nechtějí uhelné elektrarny, jádro,Francouzi a další taktéž… hlavně že chtějí elektro auta…..jsou to ekonesmysly v rámci toho, že vůbec nedomýšlí následky…

Zdeněk D. Před 1 měsícem

Podivuji se nad nesmyslností,dotace na výměnu kotlů,když se nebude smět topit uhlím, úplně vyhozené peníze, dále elektroauta, již teď je nedostatek elektřiny, dále není zajištění ekologické likvidace baterií, to co zde předvádí představitelé EU je opravdu na hlavu, za peníze které pobírají v Bruselu.

Re.: Lucie Š.

Ti co si měnili kotle v první vlně kdy se měnily za lepší na uhlí budou teď dělat co? Kotle jsou jen pár let staré….

C. Miroslav Ofic Před 1 měsícem

Bych chtěl vidět, čím budou topit lidi na vsi, když plynový kotle nemají ani tam není zavedenej plyn a elektřinu po green dealu nikdo neutáhne

Re.: Luboš M. Před 1 měsícem

Bordelem,už teď tam hážu všechno co hoří

Hana K. Před 1 měsícem

Ochladilo se a neda se vylezt ven i kdyz slunce sviti-vesnice v oparu smradu z kominu. Ano auta a letadla maji emise, ale clovek si ted ani nevyvetra. Stehovali jsme se z mesta na venkov do prirody a mistni domorodci s polorozpadlymy domky, kteri neinvestuji do zatepleni a oken, tak topi panubohu do oken a pali kde co i bordel a plast a dychame to do leta. Uhli dochazi. My invrstovali do zatepleni a izolace a mame tepelko. A neotravujeme vzduch okoli.

Re.: František M. Před 1 měsícem

A kde na to venkovští důchodci mají vzít peníze? Na to je třeba statisícových výdajů a pro nás i deset tisíc je obrovský peníz.Já osobně topím akumulačkami a hrozím se, koluik za eletřinu během zimy zaplatím. Ale těch, kteří platí v občejných kamnech, se musím jednoznačně zastat. Váš příspěvek místní lidi musí bolet. Nepocházíte náhodou přímo z Prahééé?

Libor Š. Před 1 měsícem

Jde o to učinit lidi totálně závislými na státu a firmách co se na tom napakují. Je to stejně ekologické jako všechna biopaliva, co cpeme do nádrží. Málo se publikuje, kolik generací paliv EU vymyslelo, protože zjistilo, že předchozí generace je vlastně ekologicky úplně špatně. Ale to se tak v tisku a médiích nepopularizuje = naše velké ekologické omyly posledních let.

Libor H. Před 1 měsícem

Smráká se hlavně nad námi všemi. To nevymyslíš: zakážou uhlí, dřevo, smráká se nad plynem. Podle jejich představ budeme topit jen superekologickou elektřinou z větrníků, solárních elektráren a biomasy, dovezené do Evropy z Ameriky, zřejmě na lodích plachetních. Ovšem přednost ve frontě na superdrahou elektřinou před domem, chránících naše životy před nepřízní počasí, bude mít ještě elektrické auto. To nejsou děti ze zvláštní školy, to jsou ekoteroristé. Nejen v EU, podívejte se jak hlasují naši pos.anci a pos.ané v brlohu na Malé Straně!

Josef J.

Já se musím smát. Přijde topné období a jako každý rok tradičně se tady objeví fotka kouřícího komínu a v televizi ještě k tomu udělají reportáž s babkou,která hází do kamen plátěnky.To jestli támhle někomu zakouří komín ,je úplně zanedbatelné. Mne spíš znepokojují hořící skládky po celém světě,které pomalu nikdo neřeší.To je teprve svinčíku ve vzduchu ! Že ?

Re.: Dana L.

Samozrejme, zase zacinaji buzerovat a vyhrozovat u tech nejzranitelnejsich. To ze zemi znecistuji ve velkem vypoustenim raket, obrovskymi letadli, vyfuky aut bez katalizatoru, spalovanim svinstva v nekterych zemich, kde kominy chrli neskutecne jedy, vecne kourici toxicke skladky a spoustu dalsich, tak to se neresi. At zavedou tak jak je u kominu ve spalovnach male lapace toxinu, nebo neco podobneho. Na co je vsude plno vedcu? At vymysli neco uzitecneho pro obycejne lidi.

Karel S.

zajímavé, že jsem nikde nenašel sebemenší úvahu na redukcí, nebo zrušením letů, kde každodenně se pálí statisíce tun škodlivého leteckého paliva, kerosinu….je jednodušší pokutovat babku u kamen, která se chce ohřát, jak velké letecké společnosti…..

Re.: Tana Š.

Je snazší buze..vat lidi v Evropě než Čínu a celý zbytek Asie včetně USA. Asie – 43 820 000 km2 4 393 296 000 ob.

Afrika – 30 370 000 km2 1 186 178 000 ob.

Severní Amerika – 24 490 000 km2 573 777 000 ob.

Jižní Amerika – 17 840 000 km2 418 447 000 ob.

a

Evropa – 10 180 000 km2. 738 442 000 ob.

A to mně má přesvědčit, že spasíme v Evropě naši planetu?

Lenka P.

Jediný důvod je totální závislost na státu, všechny tanečky kolem jsou jen na parádu… Klidně se vzdám krbu, pokud mi naše vláda nebo eu zařídí celoroční teploty nad patnáct stupňů, není problém. Pokud to klesne níž, tak bohužel, mrznout doma nebudeme, ať si případné vymáhání strčí kam slunce nesvítí. Ekologie je jedna věc, ale tyhle nesmysle co předvádí s ní souvisí jen okrajově…

Petr D. Před 1 měsícem

Autor článku je buď placený demagog, nebo exot, který trpí nutkavou potřebou se zviditelnit. Překvapuje mne, že České staby.cz dávají prostor takovým bludům. Nepravda na nepravdu. Existují sice nové evropské limity na účinnost topidla a emise, ale členové Cechu kamnářů ČR umí postavit krby, sporáky či kamna, která nové emisní normy pro tato topidla splňují. A rozhodně se v nich bude topit další tisíce let… Pokud máte zájem o kvalifikované informace, podložené měřením účinnosti v českých, ale i v zahraničních zkušebnách kontaktujte Cech kamnářů ČR.

Text: Stojan Černodrinski, foto: archiv Romotop

Koupit časopis