Časopis,  Zahrada

Dubnové kalendárium pro vaši zahradu

Mšice jitrocelová (Dysaphis plantaginea) patří mezi významné škůdce jabloní. Přezimují vajíčka, líhnutí pak začíná v dubnu. Dospělí jedinci jsou 2–2,5 mm dlouzí, kulovitého tvaru, barva jejich těla se různí, častý je načervenalý nebo modrošedý odstín s voskovým poprášením. Tykadla jsou světlá a o něco kratší než tělo. Mšice napadají nejdříve pupeny a růžicové listy, pak přechází na mladé výhony. Napadené listy se velmi výrazně vybarvují do červena, kroutí se a jsou velmi křehké. Při silném napadení opadávají. Na jabloních se množí až do srpna. Začátkem léta přelétají okřídlené mšice na jitrocel, kde se usazují na listech a kořenech. Na jabloně se vracejí v září a říjnu. Zde kladou černá matná vajíčka, která přezimují. Ošetřování se provádí ve fenofázi zeleného a růžového poupěte přípravky Mospilan, Karate Zeon ad. Ještě více rad najdete v dubnovém praktiku.

Koupit časopis