Časopis,  Dům

Seriál Stavba: Alternativní domy

Co to vlastně jsou „alternativní domy“? V souvislosti s domy slovo „alternativní“ často znamená, že je použita nějaká méně obvyklá forma stavby. Dům může být originální (něco takového nikdo nemá), je neobvykle levný nebo neobvykle málo zatěžuje životní prostředí, využívá ke stavbě odpadní materiály a podobně. Takže na otázku, pro koho se hodí a proč se o ně zajímat nebo je stavět je mnoho různých důvodů. Zde jsou některé z nich:

  1. Domy jsou dnes čím dále dražší, a tak se lidí snaží stavbu a užívání zlevnit.
  2. Stavba standardního domu a též jeho provoz je náročná na spotřebu energie a surovin, často z neobnovitelných zdrojů, a po skončení životnosti produkuje odpad, což zatěžuje životní prostředí. Jedním z důvodů pro hledání alternativ je tedy snaha o větší ochranu přírody a udržitelnost.
  3. Někdy se na místě stavby nachází odpadní materiál, který je prakticky zadarmo, a stavba je tak vlastně alternativa k recyklaci nebo skládkování tohoto materiálu.
  4. Někdy dokonce může být důvodem i jistá výstřední móda.

Na toto téma najdete ještě více informací v dubnovém Praktiku.

Koupit časopis