Byt,  Časopis,  Dům

Nový dům ukryli za zdmi ruiny

Původní usedlost sloužila za minulého režimu jako sýpka. Zbyly z ní jen obvodové stěny a střecha. Přesto se architektům podařilo vytvořit zde moderní a pohodlný dům k rekreaci. Jak?
„Projekt je naším manifestem, jak je možné zacházet se starými domy. Není nezbytně nutné je demolovat, ale ani rekonstruovat dogmaticky památkářsky. Zároveň je i v takovém případě možné stavět ekonomicky za použití současných materiálů,“ popisují architekti z kanceláře ORA tuto neobvyklou rekonstrukci.

Dům architekty zaujal svou velkolepostí, tím, jak je situovaný na pozemku a také, jak jeho obvodové zdi odolávají času. Proto se rozhodli dopřát mu další léta.

Jak ale dosáhnout toho, aby stará usedlost splňovala požadavky současné doby – co do do pohodlí i do energetické úspornosti? Architekti využili původní stavbu jako jakousi kulisu, do níž vestavěli novostavbu. Mezi původními a novými zdmi zůstala udržovaná větraná mezera, konstrukce se tedy navzájem nedotýkají. Moc jiných možností nebylo. Původní usedlost totiž byla ve stavu připomínajícím ruinu – zbyly z ní jen cihlové obvodové stěny a střecha. Architekti proto řešili, zda zvolit rekonstrukci, která je vždy složitější a dražší, nebo novostavbu.

Neplatí ovšem, že nový dům přesně kopíruje původní usedlost. Když architekti potřebovali vytvořit další otvory pro okna, udělali je. Novostavba je v některých místech lehce posunutá, díky tomu je stará zeď přítomna i v interiéru. Dochází tak k prolínání starého a nového. Při rekonstrukci se autoři snažili maximálně využít původní materiál, který z vnitřku stavby vybourali – například dřevěné konstrukce, které byly zdravé, slouží nově v krovech a ve stropech. Respektovali také původní počet pater – zatímco sýpka měla tři, původní usedlost pouze dvě, stejně jako má nový dům, což se projevilo na výšce místností.

Další informaci o této unikátní stavbě a fotky najdete v únorovém vydání Praktiku. Ten koupíte nejen v trafikách, ale jednoduše také na www.casopisyprovas.cz nebo ihned elektronicky na www.casopispresinternet.cz.

Koupit časopis